Bansträckning 5 km


Bansträckningen för 5 km. Uppmätt sträcka med GPS: 4930 m.


Visa större karta.