Ottarsloppet Mörker (2 oktober)


Loppet är inställt 2020.

Vi planerar för första gången att köra en natt/mörker-version av Ottarsloppet den 2 oktober. Mer information om loppet kommer komma de närmaste månaderna.

Datum: Fredagen den 2 oktober.

Tävlingsplats: Ottarsborg, Vendel

Löpning i skymning: 9 km, start klockan 18.30

MTB i mörker: 1x9km eller 3x9km, start klockan 19.30. (Motionsklass)